July 25th, 2014: Mekagojira no Gyakushu aka Terror of Mechagodzilla

Terror of Mechagodzilla

Continue reading

July 17th, 2014: Godzilla vs. Megalon

Godzilla vs. Megalon

Continue reading

July 22nd, 2014: The World’s End (2013)

The World's End

Continue reading

May 25th, 2014: Tôkyô Nagaremono aka Tokyo Drifter (1966)

Tokyo Drifter

Continue reading

May 16th, 2014: Godzilla, King of the Monsters (1956)

Godzilla, King of the Monsters

Continue reading

May 15th, 2014: Kaijû Sôshingeki aka Destroy All Monsters (1968)

Destroy All Monsters

Continue reading

May 14th, 2014: Chikyû kogeki meirei: Gojira tai Gaigan aka Godzilla vs. Gigan aka Godzilla on Monster Island

Godzilla on Monster Island

Continue reading

December 27th, 2013: Denjin Zaborgar aka Karate-Robo Zaborger


Karate-Robo Zaborgar Continue reading