July 25th, 2014: Mekagojira no Gyakushu aka Terror of Mechagodzilla

Terror of Mechagodzilla

Continue reading

July 17th, 2014: Godzilla vs. Megalon

Godzilla vs. Megalon

Continue reading

May 14th, 2014: Chikyû kogeki meirei: Gojira tai Gaigan aka Godzilla vs. Gigan aka Godzilla on Monster Island

Godzilla on Monster Island

Continue reading