July 25th, 2014: Mekagojira no Gyakushu aka Terror of Mechagodzilla

Terror of Mechagodzilla

Continue reading

March 3rd, 2013: Godzilla vs. Mechagodzilla aka Godzilla vs. The Cosmic Monster aka Godzilla vs. The Bionic Monster

Godzilla vs. Mechagodzilla Continue reading

March 1st, 2013: Mosura tai Gojira aka Mothra vs. Godzilla aka Godzilla vs. The Thing

Godzilla vs. the Thing Continue reading